Upravit stránku

Problematiku únikových cest pro nevýrobní respektive bytové objekty řeší normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. Tuto problematiku komplikuje samotná stavba obytného objektu, která se podle výšky, počtu obytných jednotek nebo plochy začlení do jednotlivých skupin OB1-OB4. Tyto skupiny mají drobná specifika a požadavky na evakuační cesty rozdílná.

Únikovou cestou se rozumí komunikace v objektu nebo na objektu umožňující bezpečnou evakuaci osob z objektu ohroženého požárem nebo z jeho části na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek do prostorů napadených požárem.

Pro zjednodušení uvedeme v obecné rovině rozdíly mezi chráněnou a nechráněnou evakuační cestou s ohledem na možné využití společných prostor pro uložení předmětů.

Chráněné únikové cesty jsou rozděleny podle doby, po kterou se mohou unikající osoby bezpečně pohybovat (typ A-C). Chráněná úniková cesta musí být rovněž trvale volně průchozí komunikační prostor, jež vede k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek, chráněný proti požáru a jeho následkům pomocí požárně dělících konstrukcí. V chráněných únikových cestách nesmí být žádné předměty, jež zvýší požární zatížení, jako jsou např. zařizovací předměty nebo jiná zařízení.

Nechráněnou únikovou cestou se rozumí trvale volný prostor komunikace směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostorů v objektu požárně odděleny stavebními konstrukcemi.

Pokud si nejste i nadále jistí, zda máte společné prostory v bytových domech v pořádku (v souladu s platnou legislativou) neváhejte nás kontaktovat.

Na Vaši žádost provedeme místní šetření ve Vašem objektu a vypracujeme přehledný protokol o provedené preventivní kontrole.

Zdroje:

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti