Upravit stránku
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obor velmi široký. Těžko někdo může chtít, abyste byli odborníky ve Vašem předmětu podnikání a plnohodnotně zajišťovali pro své zaměstnance bezpečné pracovní podmínky v souladu se všemi aktuálními souvisejícími právními a ostatními předpisy. Dle zákoníku práce je každý zaměstnavatel povinen zajistit bezpečné pracoviště pro své zaměstnance a neustále vyhodnocovat a odstraňovat rizika spojená pracovním procesem. Vyhodnocení rizik mohou provádět pouze osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb.

Nabízíme kompletní služby BOZP:

  • Bezplatný vstupní audit pro ověření plnění požadavků dle příslušných zákonů a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • Vypracování dokumentace dle aktuální platné legislativy
  • Profesionální školení BOZP včetně možnosti absolvování školení formou e-learningu
  • Poradenství a odborný servis
  • Dodáváme certifikované ochranné pracovní prostředky a bezpečnostní tabulky
  • Provádíme odborné prohlídky a revize technických zařízení
  • Zajišťujeme veškeré oblasti ochrany zdraví člověka spojené s výkonem práce, tzn. aspekty zdravotní, technické, technologické, organizační, včetně jejich dokumentování
  • Stanovujeme rizika ohrožující zdraví člověka v pracovním procesu
  • Navrhujeme a následně zajišťujeme realizaci opatření k odstraňování rizik nebo jejich minimalizaci, včetně návrhů zlepšování pracovního prostředí a pracovních míst
  • Nabízíme doplňková školení o právech a povinnostech zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a managementu v oblasti bezpečnosti práce

Naše spolupráce se zákazníky nekončí předáním dokumentace nebo zápisem z provedené kontroly. Nadále komunikujeme a navrhujeme opatření k odstranění závad, zlepšení pracovního i životního prostředí. Našim zákazníkům poskytujeme vždy aktuální dokumentaci dle platné legislativy s možností přístupu k ní přes webové rozhraní (e-dokumentace).

Často vyhledávané výrazy: bezpečnost a hygiena práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, bezpečnost práce, bezpečnost práce ve výškách, bozp, bozp a po, dokumentace bozp, kurz bozp, po a bozp, poradenství a školení v oblasti bezpečnosti práce, služby bozp, směrnice bozp, školení bezpečnosti práce, školení bozp, školení bozp a po, technik bozp, vstupní školení bozp 

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti