Upravit stránku

Se zajištěním činností správy nemovitostí souvisí i revize technických zařízení a prostředků PO (požární ochrany). V oblasti PO je odpovědnost majitelů nemovitostí vymezena zákonem, který obsahuje řadu povinností, mimo jiné zajistit a trvale zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky PO, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků PO a zařízení PO lze instalovat a používat pouze schválené druhy.

V oblasti revizí technických zařízení nabízíme kompletní servis zajištění a provedení revizí technického vybavení prostor výrobních i bytových objektů včetně odstranění závad zjištěných při revizích a sledování lhůt periodických revizí.

Nabízený rozsah v oblastni revizí technických zařízení:

Požární ochrana:

 • Revize hasících přístrojů
 • Revize požárních hydrantů vč. příslušenství
 • Revize požárních ucpávek
 • Revize požárních klapek
 • Revize protipožárních dveří

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

 • Revize ocelových konstrukcí
 • Revize regálů
 • Revize žebříků

Provoz nemovitostí:

 • Odborné prohlídky a revize plynových kotelen
 • Revize a kontroly plynových zařízení
 • Revize a prohlídky tlakových nádob
 • Revize elektrických rozvodů a hromosvodů
 • Revize elektrických spotřebičů

Další související služby:

 • Dodávka a montáž hasicích přístrojů, hydrantů, požárních ucpávek a uzávěrů
 • Oprava závad zjištěných při revizi
 • Vypracování nebo doplnění dokumentace pro provoz TZB dle platné legislativy
Nahoru