Upravit stránku
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti nebo jsou vlastníky objektů, jsou podle platné legislativy povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby zpracovat „Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí“ a zajistit plnění dalších povinností na úseku požární ochrany, např. provádění označování pracoviště a ostatních míst bezpečnostními značkami a dalšími pokyny ve vztahu k požární ochraně i míst, kde se nachází věcné prostředky a požárně-bezpečnostní zařízení. 

Nabízíme kompletní služby PO:

  • Bezplatný vstupní audit pro ověření plnění požadavků dle příslušných zákonů, vyhlášek a technických norem a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  • Vypracování úplné dokumentace dle aktuální platné legislativy,
  • Profesionální školení požární ochrany včetně možnosti absolvování školení formou e-learningu
  • Poradenství a odborný servis.
  • Dodáme certifikované vybavení prostředky požární ochrany a informativní tabulky.
  • Provedeme odborné prohlídky a revize požárního zařízení.

Naše spolupráce se zákazníky nekončí předáním dokumentace nebo zápisem z provedené kontroly. Nadále komunikujeme a navrhujeme opatření k odstranění závad.  Pro naše zákazníky máme k dispozici vždy aktuální dokumentaci dle platné legislativy s možností přístupu k ní přes internetové rozhraní (e-dokumentace).

Často vyhledávané výrazy: bezpečnost práce a požární ochrana, dokumentace požární ochrany, požadavky z hlediska požární ochrany, požární ochrana, stanovení organizace požární ochrany, školení požární ochrany, zabezpečení požární ochrany

Nahoru