Upravit stránku

Co rozumíme pod pojmem protipožární ucpávka?

Jedná se o protipožární systém skládající se většinou z více prvků například z minerální plsti a protipožárního nátěru na bázi akrylátu nebo silikonu. Volba protipožárního systému ucpávky je závislá na typu prostupu, který je nutné utěsnit. Protipožární ucpávky se používají k utěsnění spár a prostupů požárně dělícími konstrukcemi, jako jsou například prostupy vodovodního potrubí nebo elektrických kabelů. Instalovány jsou dle požárně bezpečnostního řešení stavby v souladu s návodem výrobcem.

Instalaci protipožárních ucpávek provádí pouze osoby způsobilé, které získali oprávnění od výrobce požárních ucpávek. Naši pracovníci absolvovali školení u všech předních výrobců protipožárních ucpávek. Proto jsme schopni pro Vás zvolit vhodný systém požární ucpávky.

Jedním z posledních projektů, které jsem pro naše zákazníky realizovali v oblasti požární ochrany staveb bylo vybavení a instalace požárně bezpečnostních zařízení do nové provozovny Hyundai – Lenner Motors s.r.o. v Říčanech. V nové prodejně Hyundai – Lenner Motors s.r.o. v Říčanech byly instalovány přenosné hasicí přístroje a protipožární ucpávky. Vzhledem ke komplikované přestavbě objektu bylo nutné použití celé řady nových metod utěsnění prostupů.

Jako všechny požárně bezpečnostní zařízení podléhají i protipožární ucpávky pravidelné roční revizní kontrole dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. Pokud jsou ucpávky dobře zvoleny pro daný prostup a jsou instalovány v souladu s výrobcem, nedochází k jejich porušení. Při revizích se nejčastěji setkáváme s porušením celistvostiprotipožární ucpávky.

Pokud se chystáte na stavbu nového objektu nebo přestavbu objektu, tak jako společnost Hyundai – Lenner Motors s.r.o. v Říčanech, s více požárními úseky, kde je nutné utěsnit prostupy technologií, nebo potřebujete provést revizi stávajících ucpávek, neváhejte nás kontaktovat.

Nahoru