Upravit stránku

V rámci komplexních služeb, které pro naše klienty v oblasti ADR zajišťujeme např. řešení mimořádných událostí nebo školení osob podílejících se na přepravě. Školení je zakončeno ověřovacími testy ADR.

Bezpečnostní poradce je odpovědný za pomoc při zabránění rizikům plynoucím z plnění, balení, nakládání, přepravy a vykládání s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

Každá společnost, jejíž pracovní činnost zahrnuje přepravu nebezpečných věcí nebo úkony související, jako jsou plnění, balení, nakládka a vykládka, má povinnost, stanovit dle zákona č. 111/1994 Sb. bezpečnostního poradce ADR. V souladu s ustanoveními zmíněného zákona ustanovuje povinnost jmenování bezpečnostního poradce ADR i Mezinárodní dohoda ADR, konkrétně pododdíl 1.8.3.1.

Nabízené služby v oblasti poradenství ADR:

 • Návrh opatření vedoucí k zabránění rizikům plynoucím z provozované činnosti s nebezpečnými věcmi, v souladu s platnými předpisy.
 • Vypracování dokumentů zaměřených na procesy ADR (provozní řád ADR, firemní směrnice atd.).
 • Zpracování přepravních dokladů nebo jejich kontrola.
 • Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.
 • Průběžné kontroly provozu společnosti s důrazem na dodržování předpisů ADR v předem dohodnutých termínech.
 • Při řešení havárií a úniků nebezpečných látek zpracujeme „Zprávu o mimořádných událostech“.
 • Vypracujeme „Roční zprávu o přepravě ADR“.
 • Smluvním zákazníkům poskytujeme stálý informační servis.

Nabízené služby se vztahují na třídy nebezpečných věcí:

 • Třída 2 - Plyny
 • Třída 3 - Hořlavé kapaliny
 • Třída 4.1 - Hořlavé tuhé látky
 • Třída 4.2 - Samozápalné látky
 • Třída 4.3 - Látky, ve styku s vodou vyvíjející hořlavé plyny
 • Třída 5.1 - Látky podporující hoření
 • Třída 5.2 - Organické peroxidy
 • Třída 6.1 - Toxické látky
 • Třída 6.2 - Infekční látky
 • Třída 8 - Žíravé látky
 • Třída 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty

Často vyhledávané výrazy: adr přeprava, adr test, bezpečnostní poradce, bezpečnostní poradce adr, přeprava nebezpečných látek, školení ADR

Nahoru