Upravit stránku

Problematika vybavení objektu přenosnými hasicími přístroji (dále jen „PHP“) je řešena ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Z této vyhlášky vyplývají dvě odpovědi na výše uvedenou otázku:

  • Počet PHP je stanoven v požárně bezpečnostním řešení stavby nebo v obdobné dokumentaci, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.
  • Pokud není stanoven počet PHP dle bodu 1 je nutné na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje hasební schopnost je dána dle provozu a uloženého materiálu.

Po stanovení počtu PHP je nutné provést analýzu místa s nejvyšší pravděpodobností vzniku požáru, z které vyplyne vhodný prostor pro umístění PHP. PHP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a přístupné, přičemž jejich umístění musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití. Pokud není PHP viditelně umístěn, je nutné viditelně umístit příslušnou požární značku, která na PHP upozorní. Rukojeť PHP zavěšeného na stěně nesmí přesáhnout výšku 1,5 m. Existuje-li zpracované požárně bezpečnostní řešení stavby, řídíme se při umisťování PHP tímto dokumentem.

Pokud si nejste jisti, vhodným umístěním nebo jakou hasební schopnost hasicího přístroje pro Váš objekt zvolit neváhejte se obrátit na naše specialisty.

Zdroj: vyhláška č. 246/2001 Sb.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti