Upravit stránku

Cílem tohoto článku je přinést ucelený přehled činností, které musí vykonat zaměstnavatel případně zaměstnanec při vzniku pracovního úrazu s ohledem na změny, které nastaly 1. ledna 2015.

Dne 1. ledna 2015 vyšlo v platnost NV č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Změny, které nastaly novelizací NV č. 201/2010 Sb. se týkají především knihy úrazů, ohlašovací povinnosti, zasílání záznamu o úrazu a případných změn. Do knihy úrazu se nově uvádí popis úrazového děje a pomocí číselné klasifikace je nutné uvést druh zranění a část těla, která je poraněna. Číselná klasifikace je součástí přílohy č. 3 NV č. 201/ 2010 Sb. Zaměstnanec má i nadále právo zažádat o kopii knihy úrazů, která ovšem musí být potvrzená.

Nově se ruší povinnost ohlásit bez zbytečného odkladu pracovní úraz zdravotní pojišťovně zaměstnance. Záznam o úrazu zasílá zaměstnavatel pojišťovně zaměstnavatele tehdy, když uplatňuje likvidaci pojistné události (pracovní úraz nebo nemoc z povolání), jež vznikla zaměstnanci. Záznam o úrazu a žádost o odškodnění se zasílá na organizační jednotku pojišťovny zaměstnavatele po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance. Od 1.1.2015 se nemusí bezprostředně hlásit pracovní úraz zdravotní pojišťovně postiženého, mimo smrtelný úraz. Pozor ale na povinnost, zaslat pojišťovně záznam o úrazu. Tato povinnost zůstává.

Pokud dojde ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu nebo jiným skutečnostem, jež mají vliv na obsah záznamu o úrazu – hlášení změn, předá tento dokument zaměstnavatel zaměstnanci nebo rodinným příslušníkům. Ruší se dále povinnost zaslat záznam o úrazu – hlášení změn odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP. Pojišťovně, u které je zaměstnavatel pojištěn se zasílá záznam o úrazu – hlášení změn za stejných podmínek jako záznam o úrazu.

Nové dokumenty, jako jsou záznam v knize úrazů, záznam o úrazu a záznam o úrazu hlášení změn můžete stáhnout v naší sekci ke stažení.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti