Upravit stránku

Hydranty jsou stabilní hasicí zařízení spadající do hadicových systémů. Pokud jsou hadicové systémy v provozuschopném stavu představují velmi účinné zařízení pro zdolávání požáru se stálou dodávkou požární vody. Aby byla zajištěna provozuschopnost zařízení je nutné hydrantové systémy nejméně jednou za rok kontrolovat a revidovat. Provádět revize je povinností majitele nebo osoby provozující činnost v objektu (dle smluvních vztahů). Povinnost řádně zařízení revidovat stanovuje vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. - §7 O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (neboli „vyhláška o požární prevenci“). V praxi rozlišujeme hydranty podzemní, nadzemní a nástěnné. Pro tyto typy hydrantů platí stejná pravidla a četnosti revizí (pokud výrobce nestanoví jinak).

Součástí nástěnných hydrantových systému kromě proudnice, spojek a ventilů je i hydrantová hadice, která podléhá periodické tlakové zkoušce. Periodická tlaková zkouška a údržba všech hadic se provádí dle ČSN EN 671-1, ČSN EN 671-2, ČSN EN 671-3 každých 5 let. Při revizi je hadice natlakována na zkušební tlak, aby bylo zjištěno jestli nedochází k netěsnostem. 

Revize hydrantových systémů a periodickou tlakovou zkoušku je oprávněná provádět pouze osoba, jež obdržela oprávnění revizního technika zařízení pro zásobování požární vodou.

Při revizích se setkáváme nejčastěji s problémem netěsnosti, kterou řešíme výměnou těsnění. Dalším závažným problémem je otočený hydrant, kdy naviják je zavěšen obráceně a může dojít vlivem váhy navijáku k porušení celistvosti uchycení, jak je patrné z obrázku. I tento problém lze však vyřešit pomocí „obráceného“ otočného ramene a Váš hydrantový systém bude provozuschopný.

Pokud máte ve Vašem objektu hydrantový systém a nemáte platnou revizi, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroje:

  • ČSN EN 671-1 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 1: Hadicové navijáky s tvarově stálou hadicí
  • ČSN EN 671-2 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 2: Hydrantové systémy se zploštitelnou hadicí
  • ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí
  • 246/2001 Sb.O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
Nahoru

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti